De Vlaamse Trainersschool: opleiden om te begeleiden

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het decretaal erkende opleidingsorgaan in de sport (trainers, begeleiders, clubbestuurders, sportfunctionarissen, redders,…).

Eén van de meest elementaire behoeften in het Vlaams sportaanbod is een betere en meer professionele begeleiding. De absolute voorwaarde hiervoor is een degelijke vorming. Dat geldt zeker voor de opleiding van trainers maar ook voor onder andere de bijscholing van clubbestuurders of de vorming van sportfunctionarissen.

De Vlaamse Trainersschool speelt hierin een centrale rol, zeg maar de hoofdrol… Het is één van haar kerntaken.
Daarom organiseert en erkent de VTS:

 • Sporttakgerichte opleidingen (meer dan 50 sporttakken met diverse disciplines)
 • Bijscholingen

 

VTS & AIKIDO

Initiator Aikido (2018):

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve aikidoka’s (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau (tot en met 3de Kyu), rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van aikido teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

 

Toelatingsvoorwaarden

Kwalificatievoorwaarde(n)
 • Deelnemen aan de voorbereidende aikidostage(s) voorafgaand aan de cursusorganisatie.
Leeftijd
 • Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
Sporttechnische voorwaarde
 • Minstens de graad van 1ste Kyu Aikido bezitten.

 

De weg naar Initiator Aikido

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator

Dit is de datum van de eerste lesdag Aantal uren Beschikbare plaatsen Locatie PRIJS: 45.00 euro
12/09/2018 15 uren 24 Hofstade (Zemst) Inbegrepen in de prijs: cursusmateriaal, 1 examen, 1 herexamen
VAK TYPE EVALUATIE (DELIBEREERBAARHEID) Uren
Didactiek Theoretisch examen (Niet Delibereerbaar) 7 uren
Veilig sporten preventief luik Theoretisch examen (Delibereerbaar) 4 uren
Veilig sporten curatief luik Theoretisch examen (Delibereerbaar) 4 uren

Module 2: Sporttechnische module Initiator Aikido

Dit is de datum van de eerste lesdag Aantal uren Beschikbare plaatsen Locatie PRIJS: 40.00 euro
12/09/2018 11 uren 24 Hofstade (Zemst) Inbegrepen in de prijs: cursusmateriaal, 1 examen, 1 herexamen
VAK TYPE EVALUATIE (DELIBEREERBAARHEID) Uren
Introductie tot de Initiatoropleiding Geen evaluatie 1 uren
Lesgeven, technieken en foutenanalyse Initiator Aikido Praktisch examen (Niet Delibereerbaar) 8 uren
Historiek, dojo-etiquette en ethiek Theoretisch examen (Delibereerbaar) 2 uren

Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Aikido

Dit is de datum van de eerste lesdag Aantal uren Beschikbare plaatsen Locatie PRIJS: 65.00 euro
12/09/2018 24 uren 24 Hofstade (Zemst) Inbegrepen in de prijs: cursusmateriaal, 1 examen, 1 herexamen
VAK TYPE EVALUATIE (DELIBEREERBAARHEID) Uren
Didactische oefeningen Initiator Aikido Praktisch examen (Niet Delibereerbaar) 24 uren

Module 4: Stagemodule Initiator Aikido

Dit is de datum van de eerste lesdag Aantal uren Beschikbare plaatsen Locatie PRIJS: 0.00 euro
12/09/2018 8 uren 50 Hofstade (Zemst) Inbegrepen in de prijs: cursusmateriaal, 1 examen, 1 herexamen
VAK TYPE EVALUATIE (DELIBEREERBAARHEID) Uren
Stage Initiator Aikido Portfolio (Niet Delibereerbaar) 8 uren

 

Instructeur B Aikido:

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve aikidoka’s (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau (tot en met 2de Kyu), rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van aikido teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

 

Initiator Aikido:

 • 32,5u theorie + 24u praktijk + 15u kijk- en doe-stage =71,5u
 • Module 1 Algemeen gedeelte
 • Module 2 Sporttechnische module Instructeur B Aikido
 • Module 3 Didactisch-Methodische module Instructeur B Aikido
 • Module 4 Stage-module Instructeur B Aikido

 

Instructeur B Algemeen Gedeelte

Wie een VTS-cursus Instructeur B Aikido wil volgen zal voortaan vooraf “Module 1 Algemeen Gedeelte” moeten volgen.
De hele cursus volgen wordt zo ook meer gespreid. Het zijn docenten van de VTS die dit sporttak overschrijdend Algemeen Gedeelte doceren.

WIJ RADEN AAN DIT ZO SNEL MOGELIJK TE DOEN !

 Om te zien welke cursussen AG Instructeur B er gepland zijn, kunt U hier klikken

 

Als je wil inschrijven voor het AG Instructeur B doe je dat zo:
 • Registreer of meld je aan op de site van Sport Vlaanderen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Ga naar deze pagina.
 • Type “Aikido” in het veld ‘Sporttak’ en klik op ‘Zoek’
 • kies “Instructeur B Aikido”, en vervolgens “Module 1 Algemeen gedeelte”
 • je zal zien waar en wanneer je allemaal al aan de slag kunt
 • klik (zo nog beschikbaar) op “Inschrijven” achteraan de lijn van de gewenste locatie
 • Je zal ook zien dat deze module eveneens via zelfstudie kan gevolgd worden
 • kies dan een examendatum in het aanbod Instructeur B – Algemeen gedeelte
 • schrijf je dan in, minstens een maand voor de gekozen examendatum
Betaal bij zelfstudie (goedkoper) opdat de cursusteksten je zouden toegestuurd worden;
 • Je krijgt 1 kans om examen af te leggen
 • herexamen afleggen kan dan wel niet
 • je moet opnieuw inschrijven om opnieuw examen af te leggen

Voor verdere informatie neem je best contact op met Silke.Moes@bloso.be, maar neem toch eerst een kijkje op de website van de Vlaamse Trainersschool.

 

Tussenkomst VTS-opleiding

Het is mogelijk om als lid, aangesloten bij de VAV, een tussenkomst aan te vragen bij FROS.

Stuur hiervoor volgend document, ingevuld en ondertekend in naar leden@fros.be