VTS Cursussen

Klik op de cursus voor meer info

Elk jaar organiseert de Vlaamse Trainer School meerdere cursussen Start 2 Coach en Algemeen Gedeelte Instructeur B.
Naast deze algemene gedeeltes wordt ook jaarlijks 1 sporttechnische cursus geörganiseerd, hetzij Initiator Aikido of Instructeur B Aikido.