De Vlaamse Trainersschool: opleiden om te begeleiden

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het decretaal erkende opleidingsorgaan in de sport (trainers, begeleiders, clubbestuurders, sportfunctionarissen, redders,…).

Eén van de meest elementaire behoeften in het Vlaams sportaanbod is een betere en meer professionele begeleiding. De absolute voorwaarde hiervoor is een degelijke vorming. Dat geldt zeker voor de opleiding van trainers maar ook voor onder andere de bijscholing van clubbestuurders of de vorming van sportfunctionarissen.

De Vlaamse Trainersschool speelt hierin een centrale rol, zeg maar de hoofdrol… Het is één van haar kerntaken.
Daarom organiseert en erkent de VTS:

 • Sporttakgerichte opleidingen (meer dan 50 sporttakken met diverse disciplines)
 • Bijscholingen

Alle opleidingen en bijscholingen kun je hier raadplegen.

 

VTS & AIKIDO

Voor niet-competitieve sporten, zoals aikido, wordt er geen cursus Trainer B en Trainer A meer aangeboden. Deze niveaus zijn er voortaan enkel voor competitieve sporten.
Voor aikido zijn er dus enkel de opleidingen Initiator en Instructeur B.

In 2021 wordt de opleiding Aikido Instructeur B georganiseerd.  Wie al een diploma Initiator heeft behaald kan gaan voor Instructeur B.  Inschrijven voor het ‘algemeen gedeelte’ doe je op eigen initiatief, rechtstreeks bij VTS via onderstaande link.
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-basismodule-algemeen-gedeelte/

Als je voor het algemeen gedeelte slaagt kan je verder naar het specifieke aikidogedeelte.  Zodra er minstens 8 personen zijn, wordt deze cursus ingericht.

 

Initiator Aikido

Info: VTS-Secretariaat, Katleen De Wilde, tel. +32 2 209 47 13 , e-mail :  katleen.dewilde@sport.vlaanderen

Benaming diploma: Initiator Aikido

Doelstellingen: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve aikidoka’s (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau (tot en met 3de Kyu), rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van aikido teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

 

Toelatingsvoorwaarde(n):

 • Kwalificatievoorwaarde(n):
  Deelnemen aan de voorbereidende aikidostage(s) voorafgaand aan de cursusorganisatie (meer info via de Vlaamse Aikido Vereniging – www.aikido-vav.be).
 • Leeftijd (worden):
  Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
 • Sporttechnische voorwaarde:
  Minstens de graad van 1ste Kyu Aikido bezitten (meer info via de Vlaamse Aikido Vereniging – www.aikido-vav.be).

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.):

 • Eventuele vrijstelling(en)
  Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel – zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel > Nuttige info voor cursisten.
 • Opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
  Tijdens de praktijklessen is het dragen van keikogi en hakama verplicht.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 60 uren (waarvan 8 uren stage) , 4 module(s), en 9 vakken

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator (15u.)                                             Type    D/ND   Theorie   Praktijk   Stage   Totaal 
Didactiek T ND 7 7u
Veilig sporten preventief luik T D 4 4u
Veilig sporten curatief luik T D 4 4u

Module 2: Sporttechnische module initiator Aikido (11u.)                     Type   D/ND   Theorie   Praktijk   Stage  Totaal 
Introductie tot de Initiatoropleiding GE 1u
Lesgeven, technieken en foutenanalyse Initiator Aikido P ND 2 6 8u
Historiek, dojo-etiquette en ethiek T D 2 2u


Module 3: Didactisch-methodische module Initiator Aikido (24u.)  Type   D/ND   Theorie   Praktijk   Stage   Totaal 
Didactische oefeningen Initiator Aikido P ND 24 24u

 

Module 4: Stagemodule Initiator Aikido (10u.)                                        Type   D/ND   Theorie   Praktijk   Stage   Totaal 
Stage Initiator Aikido PF ND 8 8u
Feedback en reflectie stage Initiator Aikido GE 2 2u

Legende: Delibereerbaarheid: D = Delibereerbaar vak, ND = Niet delibereerbaar vak; Type = Evaluatietype:T = Theoretisch examen, P = Praktijkexamen, PF = Portfolio, E = Eindwerk, AV = Aanwezigheid verplicht, GE = Geen evaluatie, PE = Permanente evaluatie, GP = Geïntegreerde proef, OP = Opdracht, TP = Theoretisch examen + Permanente evaluatie, PP = Praktijkexamen + Permanente evaluatie, PT = Praktijkexamen +Theoretisch examen, PR = Portfolio + Praktijkexamen, TO = Theoretisch examen + Opdracht, PO = Praktijkexamen + Opdracht;

Instructeur B Aikido

Info: VTS-Secretariaat, Katleen De Wilde, tel. +32 2 209 47 13 , e-mail :  katleen.dewilde@sport.vlaanderen

Benaming diploma: Instructeur B Aikido

Doelstellingen: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve aikidoka’s (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau (tot en met 2de Kyu), rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van aikido teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

 

Toelatingsvoorwaarde(n):

 • Kwalificatievoorwaarde(n):
  Kwalificatie:  het diploma van ‘Initiator Aikido’ bezitten of er mee gelijkgesteld zijn.
 • Sporttechnische voorwaarde:
  Minstens de graad van 1ste Dan Aikido bezitten (meer info via de Vlaamse Aikido Vereniging – www.aikido-vav.be).

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.):

 • Eventuele vrijstelling(en)
  Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel – zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel > Nuttige info voor cursisten.
 • Volgorde van de modules:
  Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te worden.
 • Opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
  Tijdens de praktijklessen is het dragen van keikogi en hakama verplicht

 

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 77.5 uren (waarvan 15 uren stage) , 4 module(s), en 12 vakken

Module 1: Algemeen Gedeelte Instructeur B (20.5u.)                                             Type    D/ND   Theorie   Praktijk   Stage   Totaal 
Duiding bij de opleiding Instructeur B GE 0.5 0.5u
Anatomie T D 6 6u
Communicatie T D 2 2u
Motorisch leren T D 6 6u
Ontwikkelingsleer T D 6 6u

Module 2: Sporttechnische module Instructeur B Aikido (20u.)                     Type   D/ND   Theorie   Praktijk   Stage  Totaal 
Introductie tot de opleiding Instructeur B GE 1 1u
Lesgeven, technieken en foutenanalyse Instructeur B Aikido T ND 8 10 18u
Ethiek van de aikidoleraar T D 1 1u


Module 3: Didactisch-methodische module Instructeur B Aikido (20u.)  Type   D/ND   Theorie   Praktijk   Stage   Totaal 
Didactische oefeningen Instructeur B Aikido P ND 2 14 16u
Competentieontwikkeling van de Instructeur B Aikido GE 3 1 4u

 

Module 4: Stagemodule Instructeur B Aikido (17u.)                                        Type   D/ND   Theorie   Praktijk   Stage   Totaal 
Stage Instructeur B Aikido PF ND 15 15u
Feedback en reflectie stage Instructeur B Aikido GE 2 2u

Legende: Delibereerbaarheid: D = Delibereerbaar vak, ND = Niet delibereerbaar vak; Type = Evaluatietype:T = Theoretisch examen, P = Praktijkexamen, PF = Portfolio, E = Eindwerk, AV = Aanwezigheid verplicht, GE = Geen evaluatie, PE = Permanente evaluatie, GP = Geïntegreerde proef, OP = Opdracht, TP = Theoretisch examen + Permanente evaluatie, PP = Praktijkexamen + Permanente evaluatie, PT = Praktijkexamen +Theoretisch examen, PR = Portfolio + Praktijkexamen, TO = Theoretisch examen + Opdracht, PO = Praktijkexamen + Opdracht;

 

Tussenkomst VTS-opleiding

Het is mogelijk om als lid, aangesloten bij de VAV, een tussenkomst aan te vragen bij FROS.

Stuur hiervoor volgend document, ingevuld en ondertekend in naar leden@fros.be