VTS Sportkaderopleidingen 2018-19

Initiator Aikido

Een op basis van de screening geremedieerde opleiding Initiator Aikido was gepland van 14 september 2016 tot 10 juni 2017. Omwille van een te laag aantal inschrijvingen werd hij afgelast.

Instructeur B Aikido

Een geremedieerd opleiding Instructeur B Aikido kon voorlopig niet worden georganiseerd. Een opleiding wordt voorzien in 2017-18. Het algemeen gedeelte van die opleiding moet tegenwoordig eerst worden gevolgd, voordat mag worden deelgenomen aan de andere modules.

Nu al doen dus ! Je vindt een opleiding AG via volgende link:

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/

Meer:

Via de App Sport DB (Sportdatabank Vlaanderen) kan je zoeken in het cursusaanbod van de Vlaamse Trainersschool, actuele informatie vinden over cursusorganisaties, en als Sport Vlaanderen-gebruiker via ‘MijnVTS’ inschrijven voor een cursus.

Als je meer informatie wenst kan je terecht bij

Silke.moes@sport.vlaanderen – tel. 02/209 47 54.

Wat betreft de volledige opleidingsstructuur Aikido willen we nog dit vermelden: de opleidingen Trainer B en Trainer A Aikido zullen onder die benaming in de toekomst niet meer bestaan. Er zal voor Aikido een nieuwe alternatieve opleiding worden ontwikkeld, waarbij de focus i.p.v. op competitie vooral op het lesgeven zal worden gelegd. Later volgt hierover meer.

Aikidogroeten Ulrich D’HAESE DSKO Aikido Update: Aalst, 24 dec. 16