Verzekering vanaf jan 2017

Van 1 januari 2017 is het adres voor het doorsturen van uw verzekeringen veranderd:

Digitaal naar leden@fros.be
Per post naar:

Fros Mulitisport Vlaanderen
TAV Marina Couwels
Boomgaardstraat 22 bus 36
2600 Berchem
Telefoon Fros: 03/286 58 40

Gelieve ook het bedrag van 30 euro te storten op de rekening van de VAV nr: BE04 2900 2153 5031
Met mededeling Verzekering Clubnummer en Club en naam lid dat u wenst te verzekeren.