VAV overgang naar FROS

Beste Aikidoka,

Zoals u allen weet, is er vanaf deze zomer een nieuw decreet van de Vlaamse Regering betreffende de eisen voor erkenning als als gesubsidieerde en ongesubsidieerde sportfederatie. Wij kunnen hieraan niet meer voldoen. Wij hebben geen medische commissie, geen ethische commissie, geen dokter voor de federatie (wat een verplichting is), ondanks verschillende rondvragen binnen onze dojo’s.
Er wordt verwacht om een beleidsplan voor de volgende 4 jaar uit te stippelen, gekoppeld aan een budget voor deze 4 jaar, opgemaakt door iemand die op universitair niveau sport heeft gestudeerd.
Dit moet worden goedgekeurd door een voldoende meerderheid van de leden, en mag niet meer gewijzigd worden. We hadden hiervoor 2 maanden de tijd tijdens de verlofperiode. Ook moest er een digitaal bestand bijgehouden worden, volgens een door hun opgegeven formaat, wie er in welke dojo traint, met een uniek volgnummer, volgens een bepaald formaat en gebaseerd op het rijksregisternummer.

De administratie wordt volledig gedaan door 1 persoon (vrijwilliger) in de federatie en er komt geen hulp vanuit onze leden. Wij steken veel tijd in documenten opstellen en administratie voor de leden.

Deze factoren en het niet meer beschikken over de nodige kennis en mensen, hebben ertoe geleid dat wij als bestuur VAV hebben besloten om aan te sluiten bij het FROS. Zij nemen het grootste deel van onze administratie en VTS-werking over waardoor wij als bestuur ons terug kunnen richten op onze Corebusiness, zijnde Aikido.

Dit alles houdt in dat wij deel uitmaken van een grote gesubsidieerde organisatie door Sport Vlaanderen erkend.

Er zijn nog andere voordelen van het deel uitmaken van een gesubsidieerde federatie:

 • Er is een budget voorzien voor dojo’s met jeugdwerking, waarvan jullie als dojo rechtstreeks kunnen profiteren mits het invullen van de nodige aanvragen.
 • Mensen die beschikken over een VTS diploma aikido en trainer zijn in de dojo, krijgen jaarlijks 10 euro terug van hun verzekeringsgeld.
 • Mensen die een VTS cursus met succes volgen, krijgen 50% van hun inschrijvingskosten terugbetaald.
 • Er is een gratis dag verzekering voor mensen die u helpen met activiteiten zoals bv de jaarlijkse barbecue. Dit slaat hier in dit voorbeeld op de niet-aikidoka’s.
 • Leden van Fros zijn ook verzekerd in Aikido dojo’s die geen deel uitmaken van de VAV en omgekeerd. Dit wil zeggen dat jullie geen zorgen hoeven te hebben als er bv. mensen van Antoine of Peter naar een stage bij jullie komen, zij zijn perfect verzekerd.
 • Ieder lid krijgt een budo-boekje waar hij zijn graad kan laten invullen.

Hier hangt wel een prijskaartje aan vast. De ledenbijdrage zal vanaf 1 januari 2017 opslagen van 25€ naar 30€ per lid en dit voor de eerste keer in bijna 20 jaar. Maar zoals jullie hierboven kunnen zien krijgen jullie er een heleboel voor terug.

Concreet houdt dit in voor alle clubs en leden voor iedereen die zijn verzekering moet vernieuwen na 31/12/2016 of voor nieuwe inschrijvingen:

 • Verzekering loopt langs FROS
  • Verzekeringsformulier wordt volledig ingevuld gemaild naar FROS op leden@fros.be
  • Betaling van 30€ gebeurt aan VAV op gekend rekeningnummer met vermelding van, clubnaam en naam en voornaam van het te verzekeren lid. Let op: om administratieve redenen slechts 1 lid per overschrijving. Geen correcte info is ook niet verzekerd. Dus niet BV: Club Zwevezele, 3 leden Koen, Jef en Wilma.
 • Administratie gebeurt via FROS
  • Voor administratieve vragen en formulieren op leden@fros.be
 • Subsidies voor jeugdwerking
  • Info bij FROS op leden@fros.be
 • Voordelen voor VTS-gediplomeerde trainers
  • Info bij FROS op leden@fros.be
 • Jullie krijgen terug een BUDO boekje en lidkaart FROS

Op deze manier hopen wij terug de nodige tijd en energie te krijgen om in het aikido in Vlaanderen te investeren.
FROS zelf zal ook nog de nodige communicaties rondsturen naar de clubs en leden. Gelieve uw bereidwillige medewerking te verlenen aan hen zodat zij snel op volle toeren kunnen draaien.

Bedankt voor uw begrip en tot op de mat

Luc Vermeulen
Voorzitter VAV
0479/33.12.05