Leden groot en klein

 

 

Aikido for Kids

Aikido Logo

Aikido is een wonderbaarlijke mooie krijgskunst voor jonge kinderen en tieners. Velen omschrijven het als een martial arts/krijgskunst terwijl ik eerder zou zeggen martial & arts/martiaal en kunst. Het is een non-agressieve, non-competieve krijgskunst waarvan de focus eerder ligt op harmonieuse lichaamsbeweging en evenwichtscontrole in plaats van destructieve slag- en traptechnieken voor zelfverdediging. Het is een zelfverdediging gebasseerd op de studie van “verbinding”. Namelijk een bewuste verbinding met zichzelf en zijn omgeving. Vertrekkend vanuit het concept aanval en verdediging leren kinderen er zich op een niet agressieve noch destructieve manier verdedigen door gebruik te maken van vloeiende harmonieuse bewegingen waarmee hij zichzelf en zijn partner veilig plaatst. Kinderen leren er respect te hebben voor zichzelf en anderen door het werken aan zelfdiscipline en zelfvertrouwen. De trainingen worden steeds verzorgd in een vriendelijke, gestructureerde en goeie atmosfeer/omgeving waar kinderen van verschillende leeftijden op een speelse manier samentrainen.

Aikido wordt vooral ingestudeerd tijdens partnerwerk. De focus hierbij ligt eerder bij het hoe samen te werken in plaats van het tegenover elkaar concurreren. Meer ervaren kinderen worden er gestimuleerd om er de nieuwere jongeren te helpen. De ouderen zorgen er voor de jongeren. Ze leren er snel dat ze er om vooruitgang te boeken, men er samen moeten werken.

De Vlaamse Aikido Vereniging herbergt een 40 tal Aikido scholen/dojos verspreidt over het Vlaams Gewest en staat in voor het onderricht van hun leraren door hen sport technisch en pedagogisch te scholen aan de hand van Bloso erkende cursussen. Ook zijn haast alle jeugdleraren officieel erkende zwartebanden bij de Hombu Dojo, Aikidoheadquarters te Tokyo. Zoniet staan ze wel onder toezicht van een erkende zwartebander.

Aikido1

top

 

Waarom aikido voor kinderen

Volwassenen beoefenen Aikido vaak voor stressreductie, relaxatie, zelfverdediging, om cardiovasculaire voordelen of een reeks van andere redenen. Maar dit zijn concepten waar kinderen haast niet aan denken en zich geen zorgen over maken. Waarom zou Aikido dan een goed idee zijn voor kinderen. Wat kan het bijdragen tot hun leven en dat van jou (veronderstellend dat u een ouder bent)? Onderstaand vind u 10 redenen om uw zoon of dochter Aikido eens te laten proberen wanneer die aantonen belangen te hebben in/aan fysieke activiteiten en in het bijzonder martial-arts/krijgskunsttraining.

Voordelen

 

 

Het symbool, de ouroboros, de draak met eigen staart in de mond wordt ook wel eens de “cirkel van het leven draak” genoemd. Het symbool staat voor vloeiende energie en voorspoed. De draak die zijn eigen staart opeet staat voor de cirkel van het leven. Circulariteit. Bij het opnoemen van de oorzaken is het van belang deze niet afzonderlijk in puntjes te zien, maar eerder te kunnen plaatsen op een cirkel. Een cirkel die nooit ten einde loopt, maar waar de zaken elkaar beïnvloeden en men steeds verder evolueert. De vicieuze cirkel van evolutie, het leven en het beoefenen van Aikido. Het Yin-Yang symbool staat voor harmonie. In balans komen met je omgeving en met jezelf. Het niet laten botsen, maar in elkaar laten vloeien. Elk van de opgenoemde voordelen zijn zaken waarbij men in harmonie komt met zichzelf en zijn omgeving.

 

 

Non-agressieve krijgskunst

Wat betekent dit? Hoofdzakelijk dat het basisprincipe van Aikido niet het ten alle kosten aanmoedigen van zelfverdediging is. Algemeen gesproken, Aikido lessen zijn niet onderricht met een mentaliteit van jezelf uit conflicten te schoppen en slaan. In essentie begin je niet echt een gevecht met Aikido, maar je kan er zeker één mee eindigen. Met Aikido worden kinderen niet aangemoedigd Ninja Turtles na te doen, hun vriendjes, broer/zus of hond en kat te schoppen. Ze krijgen er geen “Power-Rangersyndroom” aangeleerd. Aikido technieken starten wanneer een ander “de regels breekt” door aan te vallen. Nog belangrijker, Aikido leert kinderen dat vechten een laatste oplossing is voor het omgaan met conflicten.
up

 

 

Kalmte en evenwicht

Natuurlijk kunnen en dienen kinderen niet voortdurend kalm te zijn.Maar Aikido leert hen dat ze een keuze hebben. Wanneer ze dienen stil te zitten op school, zich te concentreren op huiswerk of te focussen tijdens de sportles leert Aikido hen de fundamenten van “het naar binnen gaan” en biedt hen de middelen om te helpen wanneer kalmte noodzakelijk blijkt. Dit is geheel anders dan het opkroppen van hun emoties. Integendeel, Aikido kalmte voelt goed en in feite is de studie van Aikido de studie van communicatie.

 

 

“Praktische” zelfverdediging

Ik plaats aanhalingstekens rond “praktisch” om aan te geven dat praktisch een geheel ander invulling krijgt bij kinderen dan bij volwassenen. Krijgskunsten zoals Karate en Tae Kwon Do, althans goed voor de gezondheid en het welbevinden, geven kinderen één primair gereedschap bij het omgaan met conflicten: agressie. Als je kind zich enkel weet uit een conflict te slaan of schoppen zullen die meer moeilijkheden ondervinden bij het omgaan met meer voorkomende “aanvallen” waar we in het leven mee te maken krijgen als; stress, pestgedrag, verbale agressie, teleurstellingen,… U ziet, als de echte aanvallen in het leven er niet uitzien als of zich niet gedragen als de aanvallen in de dojo, uw kind niet zal beschikken over de nodige middelen om situaties te identificeren om er vervolgens het meest effectief mee om te gaan.
up

 

 

Positief wereldbeeld

Het leert dat men om iets waardevols te creëren je doelen moet hebben, een duidelijk beeld van het beoogde resultaat om vervolgens te oefenen, oefenen, oefenen. Aikido leert de wet van wederkerigheid of, wat je geeft keert terug. Wanneer je ruzie zoekt, ben je verloren. Maar wanneer je gedachten en geest correct, kalm en positief zijn kan je iets goed maken uit wat het leven je geeft. In feite, Aikidotraining voor kinderen leert dat het ieders persoon zijn verantwoordelijkheid is actief op zoek te gaan naar wegen en mogelijkheden om telkens iets goeds te maken uit elke situatie.
up

 

 

Genieten

Kinderen hebben het moeilijk genoeg met toenemend huiswerk, peer pressure/druk, veeleisende normen en rondom toenemend gevaar. Een serieuze benadering van het leven voelt niet altijd goed aan en biedt niet steeds de beste mogelijke resultaten. Aikido werkt best wanneer je ontspant en licht voelt. Zo kan het een uitlaatklep zijn voor je kind waarbij hij/zij zich eens kan “ laten gaan” en een kind kan zijn terwijl het waardevolle levensvaardigheden leert. Dit kan een geweldig karakter opbouwende ervaring voor hen zijn.
up

 

 

Helpt in school

Bij het trainen in Aikidoontwikkelen kinderen een kalme, heldere en gebalanceerde geest. Als resultaat nemen ze leerstof makkelijker op en kunnen ze zich met meer helderheid focussen, concentreren en nadenken. Aikido benadrukt de ontwikkeling van het volledige menselijk potentieel en aangezien kinderen het merendeel van hun jeugd in school doorbrengt is dit een van de meest belangrijkste plaatsen om dit potentieel te realiseren.
up

 

 

Helpt bij het sporten

Aikidolessen focussen zich opde zaken die haast bij elke sport van toepassing zijn; uithouding, sportspecifieke sterkte en vaardigheden, relaxatie, gefocuste geest, bewuste ademhaling, centreren en in staat te zijn zich het resultaat te visualiseren. Helaas onderstrepen de meeste jongerensporten enkel de smalle sportaspecten van welk spel er wordt gespeeld. Terwijl de meeste jonge atleten het maken van plezier en teamwerk aanmoedigen, hebben vaak weinig amateur coaches de juiste opleiding om jongeren die andere, belangrijke, fundamentele bovenstaande waarden bij te brengen. Vele ouders van de kinderen die wekelijks bij een erkende VAV Aikido school/dojo trainen merken op een bepaald punt de geweldige transformaties op die zich voordoen na verloop van tijd bij hun zonen en dochters. Resultaten die ze rechtsreeks toeschrijven aan het Aikidoprogramma.
up

 

 

Voor iedereen

Aikido vereist geen specifieke atletischetalenten of vaardigheden. Atletische trots kan vaak ook een hindernis zijn om Aikido volledig te begrijpen en de technieken te kunnen uitvoeren. De sleutel om vooruitgang te boeken in Aikido is simpelweg relaxeren, moeiteloos bewegen, anderen helpen en een positieve geest ontwikkelen. Is er een betere boodschap voor kinderen?
up

 

 

Klein vs Groot, geen probleem

Aangezien Aikido niet afhankelijk is van grootte, sterkte, snelheid, geslacht of gewicht kan het effectief toegepast worden door kinderen bij volwassenen. Het kan zelfs vrij verrassend zijn hoeveel kracht uw kinderen kunnen opbrengen wanneer ze een volwassene werpen! Sommigen van de meest effectieve en krachtige Aikido beoefenaars waren daarvoor niet steeds de grootste en sterkste. Aikido maakt gebruik van een basiskennis van universele principes (zwaartekracht, hefboom,…) en benadrukt geen stelling van kracht. Aikido leert dat er steeds iemand zal zijn die groter, sneller en sterker zal zijn en niet elke aanval zal komen in de vorm van een slecht persoon. Aikido voor kinderen geeft ze een grote gereedschapskist van vaardigheden om op te trekken in een verscheidenheid van situaties voor de rest van hun leven.
up

 

 

Fysieke activiteit

Simpel,we putten ze uit! Kinderen die ADD en ADHD hebben vertonen verrassende resultaten wanneer ze vermoeid een Aikido les verlaten.
up

top

 

Contact jeugdcel

Hieronder vindt u de verantwoordelijke voor de Jeugdcel afdeling van de VAV.
Neem gerust contact op indien u vragen heeft of meer inlichtingen wenst.

email jeugdcel VAV
Jurgen Hendrix

top

 

Aikido voor Senioren

Waarom sporten?

Bewegen en sporten voor 50-plussers is een zeer actueel onderwerp. De positieve effecten van gezond sporten op het welzijn en levenskwaliteit van 50-plussers werden aangetoond.

Senioren hebben er dus alle voordeel bij fysiek actief te zijn en te blijven, zolang het op een veilige en gezonde manier gebeurt.

Bovendien moet sporten voor senioren ook aantrekkelijk zijn: geen verplichtingen, geen pijn, geen prestaties. De nadruk ligt op het sporten op eigen maat, eigen ritme, en op het sociaal contact.

Aikido voor 50-plussers?

Aikido maakt gebruik van soepele cirkelvormige bewegingen om de energie van de partner te absorberen, rond te leiden en ten slotte te neutraliseren.

Zeker voor de 50-plusser is dit principe van groot belang. In Aikido gaat het nooit om hard tegen hard. Aikidotechnieken zijn niet confronterend. Aikidotechnieken worden steeds ontspannen en harmonisch met de bewegingen van de partner uitgevoerd.

Voor zover er geen medische bezwaren zijn, is Aikidobeoefening zeker geschikt voor de 50-plusser, man of vrouw. Iedereen oefent op zijn of haar niveau en mogelijkheden.

Voor de 50-plusser biedt Aikidobeoefening: ontspanning, lichaamsvriendelijke bewegingen, ontwikkeling van coördinatie, betere ademhaling, alertheid, een goede fysieke en mentale conditie en weerbaarheid.

Goed om weten is dat Aikido geen competitie kent. In competities heeft men altijd winnaars en verliezers. Dat is niet het geval in Aikido. Aikido is een weg om evenwichtig te leven, in harmonie met anderen.

De Vlaamse Aikido Vereniging en “Sportelen”

In 2009 is er een Bloso-sensibiliseringscampagne voor de 50-plussers gestart. Onder het motto “Sportelen”, beweeg zoals je bent”, was en is het de bedoeling 50-plussers aan te zetten om te sporten.

Als Bloso erkende sportvereniging doen wij aan “Sportelen” mee. Ook wij wensen met Aikido een bijkomend sportaanbod aan te bieden aan de 50-plussers (4), geheel in overeenstemming met de krachtlijnen van de sensibiliseringscampagne.

Aikido is leuk om te doen. Het is gezond. Het is een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het bevordert de levenskwaliteit en de sociale contacten.

Dus: voor de 50-plusser is Aikido een bijzonder aantrekkelijke manier om “te bewegen zoals je bent” of te “Sportelen”.

Proeflessen

Eens proberen of Aikido jouw ding is? In de meeste clubs worden gratis 2 proeflessen aangeboden. Los zittende kledij volstaat om mee te doen.
top

 

Contactpunt senioren aikido

foto1 Hubert Eerdekens
Begeleider van sportende senioren
4e dan aikikai
Email contact

top

 

Aikido voor vrouwen

Toen ik onlangs een filmpje bekeek en beluisterde over aikido en vrouwen, was het me opgevallen dat bekende rolmodellen in de aikido wereld het vroeger en tot op heden niet gemakkelijk hebben gehad.

Rolmodellen zoals Ruth Treyde, Linda Godfrey ( Aikikai Australie), Micheline Vallaint Tissier (AikikaiFrance), Jeanet Clifft (Aikikai Greece) en Teresa Wang (Aikikai China) beleefden hun aikido als eenstuk van zichzelf, een levensstuk. Ze beleefden het toen en nu nog steeds met enthousiasme en plezier.

Voor de ene vrouwelijke sensei, was het van in het begin duidelijk dat aikido voor haar een filosofische achtergrond had, gezondheid, liefde, innerlijke vrede en geluk; voor de andere sensei was het zien van een demonstratie het begin van een aikido leven, voor nog een andere sensei werden een beetje gestuurd door de ouders of was het uit nieuwsgierigheid: waar komt de krijgskunst vandaan? Maar ze hadden allen één gemeenschappelijke factor: ze waren nooit gestopt met het beoefenen van aikido. Aikido was voor hen harmonie .Voor die dames was hun motivatie en grootste inspiratie hun sensei (leraar). Ze trainden in een mannenwereld waar ze gehard werden
zowel psychisch als fysisch, waar aikido nog steeds beschouwd wordt als Budo ( krijgskunst).

Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat vrouwen sterker zijn mentaal en fysisch dan mannen.

Zoals het spreekwoord zegt: zij kunnen hun mannetje wel staan.

Waarom zijn er dan zo weinig dames op de mat: de senseis denken dan ook dat dames afhaakten doordat ze teveel gecorrigeerd werden door hun mannelijke aikidokas. Zij dienden zich meer te bewijzen dan de mannelijke collega’s, ze werden regelmatig getest om dan later te mogen vernemen van deze mannelijke aikidokas dat ze wel goede aikidokas zijn, sommige dames werden ook hard aangepakt om dan uiteindelijk ontmoedigd de dojo te verlaten. Andere zijn op jeugdige leeftijd gestart met aikido maar haakten af wanneer zij trouwden en kinderen kregen het moeder gevoel krijgt hier de boven hand.

In sommige religies vb. Islam is het ‘not don’ dat dames een contactsport beoefenen in een mannenwereld. Zij beoefenen aikido in aparte klassen gescheiden van de mannen. Meer vrouwen toelaten is een vorm van democratie. Aikido brengt vriendschap met zich mee en harmonie .

Als verantwoordelijke voor de dameswerking hoop ik samen met het volledige bestuur en defederatie VAV talrijke dames te mogen verwelkomen op de mat zowel bij de jeugd als bij de volwassenen

Waar wil het VAV voor staan in het onderwerp aikido voor Vrouwen:

1) Zich welkom voelen in de club en federatie.
2) Iedereen is gelijk zowel man , vrouw, religie als huidskleur.
3) De tijd krijgen om zich te integreren in de club en de Federatie.
4) De drempel mag niet te hoog liggen voor de instap.
5) De kans geven aan dames om zich te ontplooien tot een goede Aikidokas, les te krijgen van goede instructeurs om dan later de kans te krijgen om door te groeien om zelf les te geven.
6) Regelmatig kunnen deelnemen aan demonstraties.
7) Regelmatig les krijgen door mannelijke of vrouwelijke rolmodellen.
8) Aikido is goed voor gezondheid en voor zelfvertrouwen.
9) Zich leren verdedigen.
10) Plezier scheppen en gemotiveerd blijven in het beoefenen van Aikido .

Filip De Bruyne Filip De Bruyne

verantwoordelijke jeugd-dames
en seniorenwerking

Email contact

top