Stage uren DAN graden

Beste leden,

Vanaf heden tellen enkel de stages met het VAV logo als officiële stage uren voor 50% van de gevraagde uren voor een DAN gradatie.
Het is ook aangeraden om de TC stages ter voorbereiding aan een DAN gradatie te volgen.

mvg
BHR-VAV

Sport Vlaanderen Sportsterrendagen 2017

In april en mei van dit jaar organiseert Sport Vlaanderen voor de tweede keer de Sportsterrendagen,
een schoolsportevenement voor leerlingen van Vlaamse basis- en secundaire scholen. Tijdens de
Sportsterrendagen staan er twee concepten centraal: ‘Sport je droom’ voor de kleinsten (eerste en
tweede graad basisschool) en ‘Sport daagt je uit’ voor de oudere leerlingen (derde graad basisschool
en eerste graad middelbaar).

Deze Vlaamse, bruisende en door Sport Vlaanderen ondersteunde activiteit is niet alleen de ideale
gelegenheid om aikido bekend(er) te maken bij een bredere en voornamelijk jonge bevolkingslaag,
maar ook om samen te komen en de banden tussen clubs en leden onderling aan te halen en te
versterken.

De Vlaamse Aikido Vereninging is de grootste door Sport Vlaanderen erkende aikidofederatie
waarbij tal van aikidoclubs, verspreid over heel Vlaanderen, aangesloten zijn. Tijdens deze promotie-
activiteit zal zij de gelegenheid bieden om van de weg van harmonie te proeven door middel van
technieken waarvan de wortels terug te vinden zijn in de eeuwenoude krijgkunst(en) van de Japanse
samoerai (jiujitsu en kenjutsu).

Dit jaar zal de Vlaamse Aikido Vereniging aanwezig zijn op de volgende locaties:
April:

Donderdag 20/04 Sportcentrum Houtemveld – Sport je droom (*) Tienen
Vrijdag 21/04 Sportcentrum Houtemveld – Sport daagt je uit (*) Tienen
Dinsdag 25/04 Sport Vlaanderen – Sport daagt je uit (*) Blankenberge
Donderdag 20/04 Sport Vlaanderen – Sport daagt je uit (*) Blankenberge

Mei:

Donderdag 04/05 De Soeverein – Sport je droom Lommel
Vrijdag 05/05 De Soeverein – Sport daagt je uit Lommel
Dinsdag 09/05 Sport Vlaanderen – Sport daagt je uit (*) Gent
Donderdag 11/05 Sport Vlaanderen – Sport je droom (*) Gent
Vrijdag 12/05 Sport Vlaanderen – Sport je droom (*) Gent
Dinsdag 16/05 Het Rooi – Sport daagt je uit Berchem
Dinsdag 18/05 Het Rooi – Sport je droom Berchem
Dinsdag 19/05 Het Rooi – Sport je droom Berchem

(*) = Onder voorberhoud, mits voldoende medewerkers
Wenst u meer informatie of hebt u interesse om hieraan mee te werken?
jurgen.hendrix@web.de
https://www.sport.vlaanderen/sportsterrendagen/

Verzekering vanaf jan 2017

Van 1 januari 2017 is het adres voor het doorsturen van uw verzekeringen veranderd:

Digitaal naar leden@fros.be
Per post naar:

Fros Mulitisport Vlaanderen
TAV Marina Couwels
Boomgaardstraat 22 bus 36
2600 Berchem
Telefoon Fros: 03/286 58 40

Gelieve ook het bedrag van 30 euro te storten op de rekening van de VAV nr: BE04 2900 2153 5031
Met mededeling Verzekering Clubnummer en Club en naam lid dat u wenst te verzekeren.

VAV overgang naar FROS

Beste Aikidoka,

Zoals u allen weet, is er vanaf deze zomer een nieuw decreet van de Vlaamse Regering betreffende de eisen voor erkenning als als gesubsidieerde en ongesubsidieerde sportfederatie. Wij kunnen hieraan niet meer voldoen. Wij hebben geen medische commissie, geen ethische commissie, geen dokter voor de federatie (wat een verplichting is), ondanks verschillende rondvragen binnen onze dojo’s.
Er wordt verwacht om een beleidsplan voor de volgende 4 jaar uit te stippelen, gekoppeld aan een budget voor deze 4 jaar, opgemaakt door iemand die op universitair niveau sport heeft gestudeerd.
Dit moet worden goedgekeurd door een voldoende meerderheid van de leden, en mag niet meer gewijzigd worden. We hadden hiervoor 2 maanden de tijd tijdens de verlofperiode. Ook moest er een digitaal bestand bijgehouden worden, volgens een door hun opgegeven formaat, wie er in welke dojo traint, met een uniek volgnummer, volgens een bepaald formaat en gebaseerd op het rijksregisternummer.

De administratie wordt volledig gedaan door 1 persoon (vrijwilliger) in de federatie en er komt geen hulp vanuit onze leden. Wij steken veel tijd in documenten opstellen en administratie voor de leden.

Deze factoren en het niet meer beschikken over de nodige kennis en mensen, hebben ertoe geleid dat wij als bestuur VAV hebben besloten om aan te sluiten bij het FROS. Zij nemen het grootste deel van onze administratie en VTS-werking over waardoor wij als bestuur ons terug kunnen richten op onze Corebusiness, zijnde Aikido.

Dit alles houdt in dat wij deel uitmaken van een grote gesubsidieerde organisatie door Sport Vlaanderen erkend.

Er zijn nog andere voordelen van het deel uitmaken van een gesubsidieerde federatie:

 • Er is een budget voorzien voor dojo’s met jeugdwerking, waarvan jullie als dojo rechtstreeks kunnen profiteren mits het invullen van de nodige aanvragen.
 • Mensen die beschikken over een VTS diploma aikido en trainer zijn in de dojo, krijgen jaarlijks 10 euro terug van hun verzekeringsgeld.
 • Mensen die een VTS cursus met succes volgen, krijgen 50% van hun inschrijvingskosten terugbetaald.
 • Er is een gratis dag verzekering voor mensen die u helpen met activiteiten zoals bv de jaarlijkse barbecue. Dit slaat hier in dit voorbeeld op de niet-aikidoka’s.
 • Leden van Fros zijn ook verzekerd in Aikido dojo’s die geen deel uitmaken van de VAV en omgekeerd. Dit wil zeggen dat jullie geen zorgen hoeven te hebben als er bv. mensen van Antoine of Peter naar een stage bij jullie komen, zij zijn perfect verzekerd.
 • Ieder lid krijgt een budo-boekje waar hij zijn graad kan laten invullen.

Hier hangt wel een prijskaartje aan vast. De ledenbijdrage zal vanaf 1 januari 2017 opslagen van 25€ naar 30€ per lid en dit voor de eerste keer in bijna 20 jaar. Maar zoals jullie hierboven kunnen zien krijgen jullie er een heleboel voor terug.

Concreet houdt dit in voor alle clubs en leden voor iedereen die zijn verzekering moet vernieuwen na 31/12/2016 of voor nieuwe inschrijvingen:

 • Verzekering loopt langs FROS
  • Verzekeringsformulier wordt volledig ingevuld gemaild naar FROS op leden@fros.be
  • Betaling van 30€ gebeurt aan VAV op gekend rekeningnummer met vermelding van, clubnaam en naam en voornaam van het te verzekeren lid. Let op: om administratieve redenen slechts 1 lid per overschrijving. Geen correcte info is ook niet verzekerd. Dus niet BV: Club Zwevezele, 3 leden Koen, Jef en Wilma.
 • Administratie gebeurt via FROS
  • Voor administratieve vragen en formulieren op leden@fros.be
 • Subsidies voor jeugdwerking
  • Info bij FROS op leden@fros.be
 • Voordelen voor VTS-gediplomeerde trainers
  • Info bij FROS op leden@fros.be
 • Jullie krijgen terug een BUDO boekje en lidkaart FROS

Op deze manier hopen wij terug de nodige tijd en energie te krijgen om in het aikido in Vlaanderen te investeren.
FROS zelf zal ook nog de nodige communicaties rondsturen naar de clubs en leden. Gelieve uw bereidwillige medewerking te verlenen aan hen zodat zij snel op volle toeren kunnen draaien.

Bedankt voor uw begrip en tot op de mat

Luc Vermeulen
Voorzitter VAV
0479/33.12.05

Verzekeringsformulieren

Beste Clubverantwoordelijke,

We merken meer en meer dat de verzekeringsformulieren niet volledig ingevuld worden verstuurd.
Voor verschillende instanties en voor verschillende redenen hebben we de gegevens nodig die op dit formulier gevraagd worden.
Het is voor u als clubverantwoordelijke, én voor het bestuur, noodzakelijk dat deze gegevens duidelijk en volledig worden ingevuld, ook om in orde te zijn met de verzekering.

Het doktersgedeelte is enkel nodig wanneer u uw leden langs de dokter laat gaan en voor de Aikikai examens.

Tevens is het raadzaam dat u als clubverantwoordelijke ook een kopie van dit formulier bewaart, voor wanneer u dit nodig heeft voor welke reden dan ook.

Bedankt,
VAV Beheerraad

Aikikai zegels

Beste clubverantwoordelijken,

Ook dit jaar is het de bedoeling dat er Aikikai zegels worden aangekocht.
Gelieve Uw leden hiervan te verwittigen en door te geven voor wie en hoeveel zegels Uw club er nodig heeft.