Aikido Examens

Algemeen

Technieken

Aikikai DAN shiken VAV

De voorbereidende Kyu Graden

De Dojo zijn hierin volledig vrij hun leden op te leiden volgens het programma dat ze zelf meest geschikt achten.
Dit valt onder de bevoegdheid én de verantwoordelijkheid van de Dojo Cho, de Shidoin en de Fukushidoin van de Dojo.

Als rechtstreeks Aikikai erkende federatie echter verwijzen we graag naar het programma zoals deze terug te vinden is
op de website van Hombu dojo (http://www.aikikai.or.jp/eng/information/review.html)

 

 

Shodan

Nidan

Sandan

Yodan

Kihon
(basistechnieken)

(http://www.aikikai.or.jp/eng/information/review.html)

Toepassingen

Naast de kihon kunnen ook andere combinaties gevraagd worden van    aanval/technieken, deze zullen echter wel gebaseerd zijn op de kihon. En  gegeven worden op de TC-stages door de TC-lesgevers.

Buki Waza
(Wapen
technieken)

Bokken Suburi
Tachi dori (Defense against sword)
Jo Suburi
Jo Dori (Defense against spear)
Jo Nage (Throw with spear
Bokken Jo Tanto Jiyu waza

Idem als Shodan +
Kumi Tachi +
Kumi Jo +
Tanto Dori

Idem als Nidan

Idem als Sadan +
Futarigake Tanto +
Futarigake Kumi Tachi +
Futarigake Kumi Jo

 

Futarigake

Sanningake

Sanningake

Taninzugake (more than 3 uke)

Andere Criteria

Zie hiervoor de checklist (excell sheet) op de VAV-website:
http://aikido-vav.be/documents/rekenmodule.xls
Wie geen excell gebruikt, contacteer de secretaris TC voor een overzicht van de vereiste criteria (aantal jaren, uren stage, leeftijd, enz...)

 

 

Vragen? Verduidelijking? Contacteer voorzitter TC (michel.van.den.berghe@telenet.be) en/of
secretaris TC (alain@techinodojo.be), we helpen U graag.

Formulieren en rekenmodule

  • VAV-DAN Aanvraag deelname Aikikai Dangraad examen
  • Examen berekeningsmodule